سلـآأمم عليـگممِ وؤ ررحمـه و پرگـآآته  


شخپـآأرگمم ي غـوآلـيِ ؟!  


مـوضـوعِ مپين من عنـوآأنهِ    

1: هنـآأ يـوضعِ گل مـآأيخصِ قنـآأه گـنـآأريَ"فــــقطِ"  


2:عــدمِ ردد مسـتهزءِ يلي مـآلهِ دـآعـيِ آپــــــــــدِ  


3:عـدمِ تگـرآأر مـوضوعِ  


4:يـگونَ موضوعِ فتـتـآحيتهِ تفتحِ نفــــــس زآئـــــر  


5: آيِ موضوعِ مـآيخصَ قسم آپـدِ ينـقلِ لقـسمهِ آوو يـحذفَ مـن قپــل آلآدآرهِ  


6:عـدمِ شتمِ و سپَ و آستـهزآءءِ  


پــتمنيِ من آلآعضـآأء آلآلتـزآأم عدممِ مخـآلفة آلقـوآأنينِ وؤ ـشـگــرـآ